Belfry PE – Vasútépítés

vasútépítés

„A Belfry PE négy ágazatot ölel át, melyek közül a legnagyobb forgalmat a vasúti ágazat produkálja. Magyarországon jelentős projektekben vesz részt.  Számottevő és összetett kihívásoknak kell megfelelnie, például a 3-as metró rekonstrukciója, ahol különböző profilú alvállalkozókat kell összehangolni és vezetni. Ilyen például a Tram-Train, ahol olyan műszaki kihívásnak kell megfelelni, ami Európában is ritkaság. Össze kell hangolni a vasúti és villamos közlekedést a kivitelezés folyamatával. Ez azt jelenti, hogy különféle szabványok között kell kitalálni, megteremteni a biztonságos együttműködést.”

Referenciák

Budapest - Esztergom vasútvonal projekt

2-es számú vasúti vonal Rákosrendező állomás – Esztergom állomás felsővezetéki hálózat kiépítése. Rákosrendező – Újpest megállóhely, valamint Esztergom állomás teljes átépítése, dorogi és esztergomi IMCS-k kiépítése és csatlakozó úthálózatok  átépítése.

 A Szerződésben rögzítettek alapján a Strabag-Belfry Konzorcium az alábbi munkákat végezte el:

 • Esztergom állomáson: A tehervonati fogadó vágánycsoport kiépítése. A személypályaudvar területén a kihúzóvágányok elbontása, ütközőbakok beépítése, a vágányhálózat részben helyben történő átépítése.
 • Esztergom állomáson a felvételi épület átépítése: A felvételi épület átépítése az 5. kötet részeként csatolt terv alapján. A II. és IV. vágányok között perontető építése. A biztosítóberendezési üzemi épület kiépítése. A kábelalépítmény részleges kiépítése.
 • Esztergom településen az autóbusz pályaudvar áttelepítése a vasútállomás mellé.
 • Útépítési munkák, valamint az új Volán buszpályaudvaron perontető és az új üzemi épület kiépítése. Üzemi tároló kiépítése és új tartózkodó épület kiépítése.

Dorog állomáson a felvételi épület mögötti, volt tehervonati fogadó és tároló vágányok elbontása, terület rendezése a tervezett átszállási csomópont kialakíthatósága céljából. Dorog állomáson a bejáró út és a buszmegállók kiépítése, a felvételi épület átépítése.

 • A Mészkőhegyi vontatóvágány átépítése, bekötése a 376+00 szelvénynél a vonali vágányba.
 • Angyalföld állomáson: az építendő széles utasperonok és a BKV megállóhelyről közvetlen feljutást biztosító aluljáró, lépcsőkarok kialakítása szükséges, valamint a villamosításhoz kapcsolódó vágányzat átalakítási-bontási munkáinak elvégzése. A kábelalépítmény részleges kiépítése.
 • Angyalföld – Újpest között a 2. vágány kiépítése: Az új 2. vágány kiépítése, Újpest megállóhelyen a korábbi ütemben beépített kitérőhöz csatlakozva, Újpest megállóhely peronja részleges átépítése, 2 db lift kiépítése. A műszaki tartalom külön Támogatási Szerződés terhére valósul meg,  ezért külön számla kiállítása is szükséges.

 

Számokban:

 • vágányépítés 12,5 km hosszban,
 • 51 km felsővezeték építés,
 • 2 állomás átépítése és
 • 1 megállóhely felújítása

 

Tram – train projekt

Hódmezővásárhelyen (Népkert megállóhely – Ady Endre  út. – Tóalj u. – Szőnyi u. – Andrássy u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Nagyállomás) tram-train vágányok kiépítése megállóhelyekkel, állomásokkal.  Szeged Rókus vasútállomáson csatlakozó vágány kiépítése 1-es villamos vonalához csatlakozva.

A szerződés keretében megvalósult:

 • 5,2 km vágányépítés,
 • 3,7 km felsővezeték építés,
 • 5 megállóhely és
 • 2 db állomás építés.

Az villamos pálya kiépítéséhez a következő főbb feladatokat kell STRABAG – BELFRY által alkotott konzorciumnak elvégezni/megvalósítani:

Hódmezővásárhely közúti vasúti munkái:

 • A jóváhagyott engedélyezési terv – Ajánlati Terv részét képezi – alapján az összes kiviteli- és egyéb tervek elkészítése.
 • Az organizációs tervben lehatárolt területeken /különböző időpontokban/ kitérő és vágányépítési munkák, víztelenítéssel együtt.
 • Áramellátások kiépítése (áramátalakító, egyenáramú hálózat, áramvisszavezetés)
 • Felsővezetéki hálózat kiépítése, a felsővezetéki oszlopokkal együtt
 • Ellenmenet kizáró jelzőberendezés, váltófűtés létesítése
 • Utasperonok kiépítése, akadálymentes megközelítés biztosításával
 • Műtárgyak/támfalak építése
 • Utastájékoztató rendszerek létesítése
 • Kapcsolódó összes egyéb szakági munkák elvégzése
 • Útépítési és forgalomtechnikai munkák, új körforgalmú csomópontok kiépítésével, és a víztelenítéssel együtt
 • Jelzőlámpás csomópontok átépítése/kiépítése
 • P+R parkoló építése 2 helyszínen (51+40db)
 • B+P parkoló (kerékpár) építése 6 helyszínen
 • (80+60+20+20+80+60+60+20+120+80 db tároló/támasz)
 • Közművek építése, közműkiváltások elvégzése
 • Tájépítészeti munkák elvégzése
 • A beruházás megvalósításához szükséges ideiglenes létesítmények építése, bontása.

Szeged Rókus közúti vasút munkái:

 • A jóváhagyott engedélyezési tervek alapján az összes kiviteli- és egyéb terv elkészítése.
 • Vágányok, kitérő, egyéb berendezések bontása az SZKT és a MÁV területén
 • Eltérő kerékprofil miatti átalakítások az SZKT üzemelő szakaszán
 • Négy csoport Ph kitérő beépítése a hurok vágányhoz kapcsolódóan (vágánykép módosítás)
 • Két csoport Ph vágány keresztezés beépítése
 • Zúzottköves, vasbeton aljas felépítmény építése
 • B54 XIII rendszerű kitérő beépítése
 • 54 rendszerű vasbeton aljas MÁV vágány építése
 • 4 db útátjáró átépítése (építése) útcsatlakoztatással
 • Két új utasperon építése teljesen „felszerelve” az esélyegyenlőség figyelembevételével
 • Három ideiglenes peron kiépítése
 • Felsővezeték- hálózat át/kiépítése a hurok vágány területén
 • Térvilágítás átépítése (MÁV területen is)
 • Kerítések kiépítése
 • Kábel alépítmény kiépítése
 • Váltóállítás kiépítése
 • Forgalomtechnika
 • Közművek kiváltása (átépítése)
 • Térburkolás
 • Kertészeti munkák (új peronok mellett és az érintett területeken)

 

Rákos – Gödöllő vasútvonal projekt

Rákos – Gödöllő vasútvonal projekt: 80a vasúti vonal Rákos állomás – Gödöllő állomás vonalszakasz teljes átépítése. A munkálatoknak köszönhetően a vonal nagyobb pályasebességre és tengelyterhelésre lesz képes, és megnő a vonalszakasz kapacitása. Több megállóhelyen akadálymentes környezetet alakítanak ki, kiépül a térvilágítás, valamint a vonalszakaszon a felsővezetékeket is kicserélik.

 • 5 megállóhely átalakítása,
 • Pécel és Isaszeg állomás felújítása, korszerűsítése,
 • 4db közúti felüljáró kiépítése,
 • 52,2 km vágány és 61,8 km felsővezeték átépítés

A szerződés keretében a következő feladatok valósultak meg általunk:

Villamos felsővezeték

A meglévő hálózat teljes áttervezése és átépítése

Állomási kapcsolókertek átépítése

Fázishatár átépítése, új fázishatár kiépítése

Vontatási energiaellátás Új villamos vontatási alállomás tervezése és építése Gödöllő külterületén a meglévő ELMÜ telep szomszédságában és kitápláló és visszavezető vezetékek kiépítése a vonal és az alállomás között valamennyi kapcsolódó szakági munkájával együtt.
Felsővezetéki energia távvezérlés, szakaszolók helyi távműködtetése

Új kapcsolókerti HETA berendezések telepítése.

Az új berendezések telepítése a FET rendszerbe történő beillesztés lehetőségével.

Energiaellátás A meglévő energiaellátások bővítése a betáp kábelek és a főelosztók cseréjével, 1 helyszínen új energia betáplálás kiépítése
Térvilágítás A vasútüzemi területeken, peronokon, perontetők alatt, aluljáróban, rakodó területeken, új térvilágítási berendezés létesítése.
Váltófűtés energiaellátás Valamennyi állomáson és a forgalmi kitérőben felsővezetéki oszloptranszfomátorokkal kell biztosítani a váltófűtés energiaellátását.
Váltófűtés

Rákosliget f.k. Pécel és Isaszeg állomáson új váltófűtés telepítése.

Ezzel együtt telepíteni kell a forgalmi irodákba a váltófűtés felügyeleti munkahelyet. Meg kell oldani a váltófűtés távfelügyeletét és távvezérlésének lehetőségét Bp. Keleti pu. váltófűtés központjából. A távvezérlést és a távfelügyeletet a „C” Vállalkozó fogja üzembe helyezni.

 

Kábelalépítmények Új kábelalépítményeket kell építeni a megállóhelyeken, forgalmi kitérőben és két állomáson. A kábelalépítményeknek a terveknek megfelelően tartalmazni kell a GSM-R részére szükséges „4” csövet, valamint az ETCS-2 részére szükséges 2 csövet. A nyíltvonali szakaszon a kábeleket a „C” vállalkozó fekteti. Nyíltvonalon a pálya/közútkeresztezések, műtárgyak átvezetéseinek elkészítése tartozik a kábelalépítményhez.  

 

M3 Metró Projekt

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi vonalszakasz (Dózsa György út, Árpád híd, Gyöngyösi utca, Újpest Városkapu, Újpest Központ) állomásainak komplett elektromos szakági felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése, valamint Forgách utca állomás elektromos szakági elosztók és lámpatestek gyártása, szállítása.

 • A projekt során megvalósításra került a Meglévő ELE szakági rendszerek bontása az új kábel- és vezetéktartó rendszer kiépítése, az alagúti kábel- és vezetéktartó rendszerhez az állomási végeknél, csatlakoztatás kialakítása a kábelvégek bekötése nélkül az áramátalakítóban lévő kábel- és vezetéktartó rendszerhez az állomáson belül.
 • Elektromos szakági rendszerek kábelezése, vezetékezése a kiviteli terveknek megfelelően. Fővezetéki hálózat, erőátviteli hálózat, világítási hálózat, direkt kábelezési hálózat kiépítése. Egyéb gépészeti rendszer esetén csatlakozási pont a gépészeti vezérlőszekrény fogadó kapcsainak cseréje. Az egyes gépészeti elosztókból induló direkt kábelezések mint, PLC-hez, Tűzjelző rendszerhez, tűzoltósági tablóhoz, ÁDI asztalhoz, távközlési szerelvényszobához stb. elvégzése.
 • Falátvezetések tűzgátló lezárása, tűzterjedés gátló bevonat képzése, faláttörések készítése, PV átvezetések kialakítása, tömítése.
 • EPH és földelési hálózat kialakítása a kiviteli terveknek megfelelően.
 • Állomási területen meglévő hírközlési hálózatok védelembe helyezése, szükség szerinti áthelyezése.
 • Meglévő, megmaradó kábelek vizsgálata, a vonatkozó szabványok és előírások szerinti vizsgálati módszerrel történő mérések elvégzése, mérési jegyzőkönyv készítése.
 • Elosztóberendezések gyártása a kiviteli terveknek megfelelően.
 • Lámpatestek szállítása.
 • Elektromos rendszerek beüzemelése, közreműködés a próbaüzemben, és az integrált próbaüzemben.
 • Beépített védőcsövek, kábeltálcák mennyisége: 88.638m.
 • Beépített erős és gyenge áramú kábel mennyisége: 94.372m.

 

DOROG 132/25kV VONTATÁSI ALÁLLOMÁS PROJEKT

Kapcsolat:

BELFRY

Székhely:  1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

Telefon: +36 1 920 1195

e-mail címek:

info.belfrype@belfry.hu

info.belfryms@belfry.hu

info.belfrycc@belfry.hu

 

Minden jog fenntartva. All rights reserved. -  2019. © BELFRY

A weboldalt és a fotókat készítette: tartalomdesign.hu