Belfry PE – Út és Közmű

Út és közmű

A Belfry PE út és közmű ágazata elsősorban országos közúti nagyprojektek megvalósításában és önkormányzati utak rekonstrukciójában, építésében vesz részt.

Ágazatunk fő profilja a közműkiváltások, forgalomtechnikai és életvédelmi létesítmények kivitelezése, melyeket az érintett Kezelők, Szolgáltatók, Megrendelők igényei szerint, a műszaki előírások és szabványok betartása mellett valósítunk meg. Ezen igények kezeléséhez, teljesítéséhez nagymértékű szakmai tudás és tapasztalat szükséges, melyekkel munkatársaink rendelkeznek és kiválóan tudják használni, érvényesíteni munkavégzésük során.

Referenciák

M85 gyorsforgalmi út Csorna-Sopron közötti 1. szakasz

Konzorciumi tagként generálkivitelezést végzünk ezen a 20.050 m hosszú szakaszon, mely egy korábbi, közforgalom számára átadott projektünktől kezdődik, a Csorna elkerülő II. ütemtől. Feladatunk hírközlő, kis-közép- és nagyfeszültségű villamosvezetékek, víz-csatorna, közép-és nagynyomású gázvezetékek, vasúti felsővezeték, vasúti távközlési és biztosítóberendezés kábelek kiváltása (összesen 49 létesítmény), üzemi hírközlő rendszer és energia ellátás kiépítése, vízszintes és függőleges jelzések, valamint közúti visszatartó rendszerek és úttartozékok telepítése. A főpálya két oldalán védőkerítést is kell építenünk a biztonságos közlekedés érdekében. A projekt kivitelezésére 36 hónap áll rendelkezésre.

Számokban:

  • 76.820 m vezetőkorlát,
  • 77.538 m új kábel beépítés,
  • 2.743 m irányított fúrás.
M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác közötti szakasz

Alvállalkozóként feladatunk hírközlő, kis-közép- és nagyfeszültségű villamosvezetékek, víz-csatorna, közép-és nagynyomású gázvezetékek, vasúti felsővezeték kiváltása (összesen 45 létesítmény), üzemi hírközlő rendszer energia ellátás kiépítése, közúti visszatartó rendszerek telepítése, 3 db portálszerkezet bontása és 15 db portálszerkezet építése. A 19.615 m hosszú főpálya két oldalán védőkerítést is kell építenünk a biztonságos közlekedés érdekében. Feladataink teljesítésére 29 hónap áll rendelkezésre. Nehezítő körülmény, hogy ez a projekt nem „zöld mezős beruházás”, tehát a közúti forgalom biztosítása mellett kell munkát végezni.

Számokban:

  • 20.360 m H2 visszatartási fokozatú vasbeton terelőfal,
  • 70 746 m vezetőkorlát,
  • 112 159 m2 védőkerítés.
Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd magyar oldali útcsatlakozás

Alvállalkozóként feladatunk az üzemi hírközlő rendszer kiviteli terveinek elkészítése és annak teljes körű kivitelezése a portálszerkezetekkel és változtatható jelzésképű táblákkal együtt. A projekt különlegessége, hogy az adattovábbítás mikrohullámú összeköttetés segítségével valósul meg. A kivitelezéshez hozzátartozik a Magyar Közút Nzrt. forgalom irányítási rendszerébe történő integrálás, a megfelelő szoftver és hardver egységek telepítése és oktatása, melyet speciális alvállalkozókkal együttműködve viszünk sikerre. A kivitelezés időtartama 20 hónap.

Számokban:

  • 6,5 m2-nyi LED lencsés felületű kijelző tábla kerül beépítésre.
Ajka Város területe

A keretmegállapodás időtartama 48 hónap, mely Ajka Város egyes mélyépítési beruházásainak megvalósítására, kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, parkolóinak, járdáinak felújítására és fejlesztésére, útpadka- és árokrendezésekre, csapadékvíz elvezető csatorna építésére és felújítására, közműhálózat fejlesztésére, távközlési hálózat fejlesztésére, valamint térfigyelő kamerarendszer előkészítésére és kiépítésére vonatkozik. Számos út és járdaszakasz burkolata került felújításra a hozzá tartozó vízelvezetéssel együtt, valamint több parkolót újítottunk fel és építettünk meg. Kerékpárút létesült vagy utat létesítettünk Ajka-Bakonygyepes között, a 8401 j. út mellett a 0+200 – 0+373 km szelvények között.

Számokban:

  • 3.263 t aszfalt beépítés,
  • 7.710 m2 térkő,
  • 7.030 m szegély építés.

Kapcsolat:

BELFRY

Székhely:  1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

Telefon: +36 1 920 1195

e-mail címek:

info.belfrype@belfry.hu

info.belfryms@belfry.hu

info.belfrycc@belfry.hu

 

Minden jog fenntartva. All rights reserved. -  2019. © BELFRY

A weboldalt és a fotókat készítette: tartalomdesign.hu