Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy érdeklődik cégünk és szolgáltatásaink iránt. Személyes adatainak védelme számunkra különösen fontos, így kérem olvassa el alábbi tájékoztatónkat az általunk folytatott adatkezelésről.
Adatkezelő neve: Belfry PE Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-279845, a továbbiakban „Társaság”)
Adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@belfry.hu
Tájékoztatjuk, hogy megkeresésével automatikusan elfogadja jelen adatkezelési tájékoztatónkat, és egyben hozzájárul a megkeresése során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezeléséhez.
Társaságunkkal kapcsolatba lépni a honlapunkon keresztül emailben, vagy telefonon tud, amelynek során további kapcsolattartás céljából nevét, telefonszámát és email-címét rögzítjük. A megkeresése során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat Társaságunk kizárólag a megkeresése céljának megfelelő célokra használja fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
• tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
• kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint
• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérésére a Társaság tájékoztatást ad az Ön Társaság által kezelt, illetve megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak harmadik félhez történő továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, amelynek összege adathordozónként 200 Ft.

A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást a Társaság csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, amelynek elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Álláskeresőknek Önéletrajza beküldésével Ön automatikusan hozzájárul a jelentkezése kapcsán bármilyen formában közölt (CV, motivációs levél stb.) személyes adatainak kezeléséhez.

Kapcsolat:

BELFRY

Székhely:  1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

Telefon: +36 1 920 1195

e-mail címek:

info.belfrype@belfry.hu

info.belfryms@belfry.hu

info.belfrycc@belfry.hu

 

Minden jog fenntartva. All rights reserved. -  2019. © BELFRY

A weboldalt és a fotókat készítette: tartalomdesign.hu